Nasi Klienci
mają
wielkie
ambicje.

My je
realizujemy.

Nasza Kancelaria powstała z inicjatywy adwokatów, którzy po wielu latach udanej współpracy postanowili w 2001 połączyć różnorodne doświadczenia zawodowe w ramach jednego projektu.

więcej

News & events

lipiec - 2024

Mecenas Paweł Pucher na konferencji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

więcej

Zespół

 

Naszą siłą są unikalne doświadczenie, bogata wiedza, osiągnięte sukcesy i silne osobowości.

więcej

Pro bono

Prawo potrafi zmieniać rzeczywistość na lepsze.

więcej

Kancelaria KKPW,

nasza historia 2001-2021

2001
- Podpisanie traktatu nicejskiego.
- Premiera iPoda oraz Microsoft Windows XP
- Złoty sezon Adama Małysza w skokach narciarskich
Założenie kancelarii
Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci
2004
- Akcesja Polski do Unii Europejskiej
- Dziewiczy rejs największego statku pasażerskiego RMS Queen Mary 2
- Ostatni Oldsmobile zjeżdża z taśmy montażowej
- Pierwszy lot prywatnego załogowego statku kosmicznego SpaceShipOne
- Sterowiec D-LZFN „Friedrichshafen”, pilotowany przez Steve’a Fossett’a, bije rekord prędkości (111,8 km/h)
Otwarcie warszawskiego oddziału kancelarii
Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci
2007
- Oscypek uzyskuje ochronę jako produkt regionalny Unii Europejskiej
- Modernizacja kolei linowej na Kasprowy Wierch
- Polska przystępuje do strefy Schengen
- Prezentacja pierwszego iPhone’a
- Francuski pociąg TGV V150 ustanawia nowy rekord prędkości (574,8 km/h)
- Czwarty złoty sezon Adama Małysza w skokach narciarskich
Przyjęcie nowych wspólników kancelarii
Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci
2010
- Otwarcie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
- Szwajcarzy odrzucają w referendum projekt
ustanowienia pełnomocników prawnych dla zwierząt
- Erupcja wulkanu Eyjafjöll na Islandii paraliżuje komunikację lotniczą w Europie
- Dominacja Justyny Kowalczyk
na międzynarodowych zawodach w biegach narciarskich
- Robert Kubica zajmuje drugie miejsce w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Australii
Otwarcie oddziału kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci
w Szczecinie
2014
- Jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Udany start Adama Małysza w Rajdzie Dakar
- Zwycięstwo Rafała Majki w XIV i XVII etapie Tour de France
oraz w klasyfikacji generalnej Tour de Pologne
- 230 rocznica pierwszego publicznego lotu balonu skonstruowanego
przez Jana Jaśkiewicza i Jana Śniadeckiego w Krakowie
Przystąpienie kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór Adwokaci
do Prae Legal
2021
-Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską w wyniku Brexitu
-Świat od roku zmaga się z epidemią SARS-CoV-2
-K2 po raz pierwszy został zdobyty zimą
-Armia USA opuszcza Afganistan po 20 latach od zamachów na World Trade Center
Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór Adwokaci obchodzi 20-lecie
Zespół:
 • Partnerzy
 • Adwokaci stowarzyszeni
 • Of counsel
 • Prawnicy
 • Personel administacyjny
Agata Kaczor

umowy w obrocie gospodarczym

obsługa procesu inwestycyjnego

procesy cywilne

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończyła z wyróżnieniem

stypendystka University of Texas w Dallas

na listę adwokatów wpisana w 1996

posiada wieloletnie doświadczenie  w obsłudze procesu inwestycyjnego, pracując dla inwestorów krajowych i zagranicznych

nadzoruje przeprowadzanie audytów prawnych oraz koordynuje procesy fuzji i przejęć

reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi w sporach cywilnych i gospodarczych,

zajmuje się  regulacjami prawnymi związanymi z urządzeniami przesyłowymi

języki:

francuski

angielski

ostatnie publikacje:

Ustawa o korytarzach przesyłowych a roszczenia właścicieli nieruchomości

Służebność przesyłu - roszczenia właścicieli

Janusz Kaczor

inwestycje zagraniczne

prywatyzacja

prawo karne

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie z wynikiem bardzo dobrym obronił pionierską pracę

o Rzeczniku Praw Obywatelskich

 

na listę adwokatów wpisany w 1996

 

specjalista w długofalowym i strategicznym doradztwie dla inwestorów zagranicznych oraz uczestników rynku nieruchomości posiada bogate doświadczenie w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości i ich restytucji renomę w sprawach karnych i karno-gospodarczych zawdzięcza długoletniemu doświadczeniu i licznym sukcesom w tych dziedzinach

 

członek Stowarzyszenia Prawników Żydowskich w Polsce

języki:

angielski

Adam Klimczyk

inwestycje budowlane

kontrakty handlowe

prawo konkurencji

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

pracę magisterską z zakresu obrotu papierami wartościowymi obronił w Katedrze Prawa Gospodarczego z wynikiem bardzo dobrym

ukończył studia podyplomowe Prawo Unii Europejskiej

na listę adwokatów wpisany w 2001

uzyskał uprawnienia maklera giełdy towarowej

uczestniczył w procesie tworzenia i obsługi funkcjonowania rynku towarowego

podczas współpracy z instytucjami rynku kapitałowego nabył szereg doświadczeń w zakresie obsługi spółek publicznych oraz obrotu instrumentami finansowymi

 

specjalizuje się w prawie budowlanym i prawie konkurencji
przygotowywał i negocjował kontrakty w ramach znaczących przedsięwzięć gospodarczych
jego doświadczenia obejmują kompleksową obsługę nabywania nieruchomości komercyjnych, obsługę procesu inwestycyjnego, procesu komercjalizacji obiektów handlowych, nabywania i zbywania stacji paliw oraz audyty prawne nieruchomości i przedsiębiorstw

 

zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki Polskie Tatry SA

Paweł Pucher

inwestycje infrastrukturalne

inwestycje zagraniczne

nieruchomości

studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończył z wyróżnieniem

stypendysta Uniwersytetu Norymberskiego

uczestnik specjalistycznych kursów z zakresu różnych dziedzin prawa w Polsce i za granicą

 

w 2001 zdał z pierwszą lokatą egzamin adwokacki

 

specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym oraz w problematyce zagospodarowania przestrzennego i inwestycji budowlanych

posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, w tym niemieckich i austriackich

doradzał przy realizacji przedsięwzięć deweloperskich i inwestycji przemysłowych w tym w zakresie zaawansowanych technologii

wykonywał audyty prawne nieruchomości i przedsiębiorstw

 

przez 2 lata pracował w międzynarodowej kancelarii Gaedertz w Berlinie

 

członek Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung

 

pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Lubelskie Zakłady Energetyczne LUBZEL S.A.

języki:

niemiecki

angielski

Rafał Wypiór

nieruchomości

umowy w obrocie gospodarczym

litygacja

podatki

1989-1994 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

1994-1996 aplikacja sądowa przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, zakończona egzaminem sędziowskim

1997-1999 aplikacja adwokacka przy Okręgowej radzie Adwokackiej w Krakowie, zakończona egzaminem adwokackim

1999-2002 wspólnik w kancelarii adwokackiej Kubas s.c.

 

Od wielu lat angażuje się w obsługę prawną obrotu gospodarczego, świadcząc kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, jak również koncentrując się na poszczególnych projektach. Z tych ostatnich między innymi uczestniczył przy wprowadzaniu na polski rynek programu lojalnościowego Payback.

Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji procesowej przed sądami i w arbitrażu.

Ekspert – wśród adwokatów – z zakresu prawa podatkowego. 

 

języki:

angielski

czeski

Magdalena Tynkowska

własność intelektualna

obrót gospodarczy

ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim broniąc w 2004r. pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego z zakresu prawa autorskiego,

 

współpracę z Kancelarią rozpoczęła jeszcze podczas studiów magisterskich,

 

umiejętność skutecznego posługiwania się słowem rozwijała w ramach studiów podyplomowych na kierunku Retoryka na Uniwersytecie Jagiellońskim,

 

posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw,

ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami, e-commerce oraz własności intelektualnej,

 

specjalista w sprawach nieruchomości ziemskich i leśnych przejętych po II wojnie,

 

reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach cywilnych i gospodarczych.

języki:

angielski

Agata Kaczor | adwokat

umowy w obrocie gospodarczym

obsługa procesu inwestycyjnego

procesy cywilne

więcej
Janusz Kaczor | adwokat

inwestycje zagraniczne

prywatyzacja

prawo karne

więcej
Adam Klimczyk | adwokat

inwestycje budowlane

kontrakty handlowe

prawo konkurencji

więcej
Paweł Pucher | adwokat

inwestycje infrastrukturalne

inwestycje zagraniczne

nieruchomości

więcej
Rafał Wypiór | adwokat

nieruchomości

umowy w obrocie gospodarczym

litygacja

podatki

więcej
Magdalena Tynkowska | adwokat

własność intelektualna

obrót gospodarczy

więcej
Zbigniew Barwina

nieruchomości

prawo karne

prawo ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytecie Alberta Ludwika we Fryburgu

stypendysta Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa

 

na listę adwokatów wpisany w 2010

 

doktor nauk prawnych – doktorat obronił w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

zajmuje się obsługą Klientów niemieckojęzycznych

 

specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz prawie karnym

języki:

niemiecki

Karolina Jarema

prawo energetyczne

prawo rzeczowe

prawo karne

ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego broniąc, pracę magisterską  pod tytułem „Kara śmierci w regulacjach prawa międzynarodowego”.

 

Odbyła aplikacje adwokacką przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej w Krakowie.

W 2017 r. złożyła egzamin adwokacki, a następnie została wpisana na listę adwokatów.

 

Uczestniczy w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw energetycznych.

 

Interesuje się problematyką prawną urządzeń przesyłowych i pozyskiwaniem przez przedsiębiorstwa przesyłowe praw do nieruchomości.

języki:

angielski

Michał Mąka

prawo obrotu gospodarczego

prawo zamówień publicznych

postępowania sądowe

klienci anglojęzyczni

studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ukończył z oceną bardzo dobrą

 

laureat licznych konkursów dla studentów prawa, nagrodzony za najlepszą mowę procesową w konkursie „Taxand Challenge”

z wynikiem bardzo dobrym ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i The Catholic University of America Columbus School of Law

 

ukończył studia doktoranckie w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

Laureat pierwszej nagrody w eliminacjach środowiskowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Adwokackich i Laureat drugiego miejsca w Finale Ogólnopolskiego Kunkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke.

 

W 2012r. złożył egzamin adwokacki, a następnie został wpisany na listę adwokatów.

języki:

angielski

Natalia Ogrodniczak

prawo Unii Europejskiej

prawo ochrony konkurencji i konsumentów

ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim broniąc w Katedrze Prawa Europejskiego na ocenę bardzo dobrą pracę pt. „Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym na przykładzie rozwiązań nowego systemu gospodarki odpadami w Polsce”
absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej we współpracy przez Uniwersytet Jagielloński, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg i Johannes Gutenberg-Universität Mainz oraz Szkoły Prawa Austriackiego Uniwersystetu Jagiellońskiego i Universität Wien

stypendystka programu Socrates/Erasmus na wydziale prawa Georg-August-Universität Göttingen (Niemcy) w roku akademickim 2011/12
absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

języki:

angielski

niemiecki

ostatnie publikacje:

Status prokurenta w spółce handlowej

Mateusz Wyka

prawo gospodarcze

postępowanie sądowe

prawo energetyczne

prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2014) broniąc, pod kierunkiem prof. Andrzeja Szumańskiego, w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego pracę magisterską pod tytułem „Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową”.

Absolwent kierunku matematyka w ekonomii na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2012).

Uczestniczy w bieżącej obsłudze polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, a także w badaniach due diligence nieruchomości oraz spółek.

Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej jednych z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce dotyczące między innymi zagadnień z prawa energetycznego, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa gospodarczego, prawa ochrony danych osobowych oraz postępowania cywilnego.

Po ukończeniu aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie złożył egzamin zawodowy i został wpisany na listę adwokatów w 2018 roku.

języki:

angielski

Kamil Serwinowski

prawo gospodarcze

prawo administracyjne

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2019), broniąc przygotowaną pod opieką dr. hab. Marty Romańskiej pracę magisterską pt. „ postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń z pomocy społecznej”. Uczestnik kilku ogólnopolskich konferencji związanych z prawem sportowym. Praktykę odbywał w krakowskich kancelariach, w których zajmował się w szczególności obsługą podmiotów gospodarczych w tym klubów sportowych, postępowaniem administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Na co dzień zajmuje się prawem gospodarczym oraz administracyjnym. Prywatnie pasjonat piłki nożnej i muzyki.

języki:

angielski

Zbigniew Barwina | adwokat, doktor nauk prawnych

nieruchomości

prawo karne

więcej
Karolina Jarema | adwokat

prawo energetyczne

prawo rzeczowe

prawo karne

więcej
Michał Mąka | adwokat

prawo obrotu gospodarczego

prawo zamówień publicznych

postępowania sądowe

klienci anglojęzyczni

więcej
Natalia Ogrodniczak | adwokat

prawo Unii Europejskiej

prawo ochrony konkurencji i konsumentów

więcej
Mateusz Wyka | adwokat

prawo gospodarcze

postępowanie sądowe

prawo energetyczne

prawo ochrony konkurencji i konsumentów

więcej
Kamil Serwinowski | adwokat

prawo gospodarcze

prawo administracyjne

więcej
Wojciech Kosowicz

prawo podatkowe

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracę magisterską z prawa finansowego pod tytułem ‚Zasady rejestracji i identyfikacji podatników (podstawy de lege ferenda)’ napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego, obronił w 1993

 

zagadnieniami podatkowymi zajmuje się od 1992 – początkowo jako urzędnik w Ministerstwie Finansów, następnie jako konsultant podatkowy w międzynarodowych firmach audytorskich oraz licencjonowany doradca podatkowy w kancelariach prawniczych

 

w 1997 jako jedna z pierwszych 20 osób w Polsce zdał egzamin na doradcę podatkowego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego i został wpisany na listę doradców podatkowych

 

posiada szerokie doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie wieloletniej praktyki w wiodących międzynarodowych firmach audytorsko-konsultingowych oraz kancelariach prawniczych

 

w czasie swojej kariery zawodowej pracował w: Ministerstwie Finansów (w zespole prowadzącym prace przygotowawcze do wejścia w życie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jak również aktów wykonawczych do tej ustawy), w wiodących międzynarodowych firmach audytorskich na stanowiskach konsultanta podatkowego oraz współpracował między innymi z największą francuską kancelarią prawniczą jako doradca podatkowy

 

prowadził wiele wykładów o tematyce podatkowej oraz publikował artykuły o tej tematyce, m.in. w takich gazetach i czasopismach jak: ‚Rzeczpospolita’, ‚Gazeta Prawna’, ‚Monitor Podatkowy’, ‚Puls Biznesu’, ‚Parkiet’, ‚Przegląd Podatkowy’ czy ‚Prawo Europejskie w praktyce’

 

jego doświadczenie zawodowe obejmuje usługi tradycyjnie rozumianego doradztwa podatkowego w zakresie obsługi przedsiębiorców oraz transakcji gospodarczych, jak również działalność w zakresie:

 

 • analizy konsekwencji podatkowych krajowych i międzynarodowych struktur i transakcji gospodarczych,
 • identyfikacji i optymalizacji ryzyka podatkowego,
 • doradztwa podatkowego w zakresie fuzji i przejęć,
 • podatków międzynarodowych, w szczególności związanych z opodatkowaniem: podmiotów gospodarczych, dywidend, odsetek oraz opłat licencyjnych

języki:

angielski

Fryderyka Kulesza

specjalizacja w zakresie praw człowieka

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studium Zarządzania i rachunkowości Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

 

członek Komisji Pro Bono przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie

języki:

rosyjski

hebrajski

Tomasz Lubaczewski

prawo upadłościowe i naprawcze

zamówienia publiczne

prawo cywilne

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

pracę magisterską z zakresu prawa gospodarczego obronił w Katedrze Prawa Gospodarczego z wynikiem bardzo dobrym

 

ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

studiował także filozofię (absolutorium) i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim

 

na listę radców prawnych wpisany w 1998, na listę adwokatów w 2004

 

wieloletni arbiter i przewodniczący zespołów arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych

 

specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym obsługując syndyków i doradzając w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych

 

ekspert prawa zamówień publicznych orzekający jako Przewodniczący Zespołów Arbitrów przy prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz doradzający w zakresie zamówień publicznych

 

posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z nieruchomościami, leasingiem oraz szeroko pojętym obrotem gospodarczym

 

zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Polskie Wydawnictwo Muzyczne S.A. oraz spółki Zakłady Górniczo – Metalowe „Zębiec” S.A.

Wojciech Kosowicz | doradca podatkowy

prawo podatkowe

więcej
Fryderyka Kulesza | adwokat

specjalizacja w zakresie praw człowieka

więcej
Tomasz Lubaczewski | adwokat, radca prawny

prawo upadłościowe i naprawcze

zamówienia publiczne

prawo cywilne

więcej
Joanna Lis

prawo cywilne

prawo upadłościowe

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytety Jagiellońskiego (2020) broniąc pracę magisterska zatytułowaną „Możliwości oraz wyzwania technologii blockchain z uwzględnieniem wybranych przepisów prawa polskiego i unijnego”, napisaną pod kierunkiem prof. Tadeusza Włudyki w Katedrze Polityki Gospodarczej.

 

Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

 

W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się przede wszystkim sprawami z szeroko pojętego prawa cywilnego oraz upadłościowego. W przyszłości chciałaby specjalizować się w zakresie prawa nowych technologii oraz prawa pracy.

języki:

angielski

niemiecki

Weronika Wątor-Krzyżanowska

prawo cywilne

prawo gospodarcze

ochrona praw człowieka

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016).  Pracę magisterską pod tytułem „Wyłączenie odpowiedzialności pośredników internetowych za obraźliwe treści publikowane przez usługobiorców w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” obroniła w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. Stypendystka Uniwersytetu w Tartu w ramach programu Erasmus+.  W 2022 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne broniąc rozprawy doktorskiej pod tytułem „Ugody i deklaracje jednostronne w strasburskim systemie ochrony praw człowieka po wejściu w życie Protokołu 14 ze szczególnym uwzględnieniem Polski”.

 

W 2021 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy OIRP w Krakowie.

 

Publikacje:

 1. W. Wątor, Prawo do bycia zapomnianym v. prawo do informacji – glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 28 czerwca 2018 r. w sprawie M.L. i W.W. przeciwko Niemcom (60798/10 i 65599/10), „Europejski Przegląd Sądowy”, 2019, nr 5, 46-51.
 2. W. Wątor, Pojęcia autonomiczne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] B. Kuźniak, (red.), Wybrane zagadnienia współczesnego prawa międzynarodowego publicznego ze szczególnym uwzględnieniem niektórych aspektów funkcjonowania organizacji międzynarodowych, Kraków 2016, s. 81-88.

języki:

angielski

francuski

Karolina Puchała

prawo cywilne

prawo bankowe prywatne

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pt. „Następcza niemożliwość świadczenia w reżimie odpowiedzialności kontraktowej” przygotowaną w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem prof. dr. hab. Fryderyka Zolla (2017-2022).

Ukończyła z oceną bardzo dobrą studia podyplomowe – Prawo nieruchomości organizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2022-2023).

Aktualnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (2023-).

 

W trakcie studiów była członkiem Koła Naukowego Prawa Cywilnego, w ramach którego prowadziła zajęcia dodatkowe z prawa cywilnego dla studentów (2019-2021).

Uzyskała I miejsce w konkursie z prawa cywilnego (2019), tytuł laureata z oceną bardzo dobrą w konkursie z prawa bankowego prywatnego (2020), III miejsce w I Ogólnopolskim Moot Court „Civilis” z prawa i procedury cywilnej (2020) oraz wyróżnienie w VII Ogólnopolskim Moot Court z Arbitrażu Handlowego (2021).

Była finalistka konkursu stypendialnego dla najlepszych studentów prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (2021) oraz stypendystka stypendium rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla najlepszych studentów (2018-2022).

 

Praktykę zawodową rozpoczęła w 2019 roku. Na co dzień zajmuję się przede wszystkim bieżącą obsługą klientów korporacyjnych i indywidualnych, w szczególności w zakresie postępowań sądowych. Swoją przyszłość wiąże z szeroko rozumianym prawem prywatnym oraz prawem administracyjnym.

języki:

angielski

Patrycja Skop

prawo cywilne

prawo gospodarcze

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Europejskiego z wynikiem bardzo dobrym (2021). Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego działającej w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Orleanie. W trakcie studiów uzyskała tytuł laureata z konkursu przedmiotowego z prawa cywilnego, a także otrzymywała stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów.

Od 2022 r. aplikantka adwokacka przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

W obszarze jej zainteresowań zawodowych pozostaje szeroko pojęte prawo prywatne. W dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się przede wszystkim obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

języki:

angielski

francuski

Paulina Tempińska-Madej

prawo nowych technologii

prawo ochrony konkurencji

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc przygotowaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Nowińskiej pracę magisterską pt. „Ochrona wzornictwa w prawie własności intelektualnej”.

 

Dotychczasową praktykę odbywała w krakowskich kancelariach, gdzie zajmowała się w szczególności sprawami z dziedziny prawa cywilnego i gospodarczego, prawa własności intelektualnej, prawa pracy i bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych.

 

Obecnie odbywa aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

 

W sferze jej zainteresowań znajduje się również prawo nowych technologii i ochrona konkurencji.  

języki:

angielski

francuski

Joanna Lis | aplikant radcowski

prawo cywilne

prawo upadłościowe

więcej
Weronika Wątor-Krzyżanowska | aplikant radcowski

prawo cywilne

prawo gospodarcze

ochrona praw człowieka

więcej
Karolina Puchała | aplikant radcowski

prawo cywilne

prawo bankowe prywatne

więcej
Patrycja Skop | aplikant adwokacki

prawo cywilne

prawo gospodarcze

więcej
Paulina Tempińska-Madej | aplikant adwokacki

prawo nowych technologii

prawo ochrony konkurencji

więcej
Agnieszka Nowak

absolwentka Zarządzania Finansami na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie,

absolwentka studiów licencjackich na wydziale Zarządzanie i Marketing Profesjonalnej Szkoły Biznesu w Krakowie

koordynuje funkcjonowanie biur Kancelarii

języki:

angielski

niemiecki

Justyna Pachoń

języki:

angielski

Paulina Wantuch

Absolwentka studiów licencjackich oraz magisterskich na Wydziale Humanistycznym Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

języki:

angielski

Agnieszka Nowak | dyrektor administracyjny
więcej
Justyna Pachoń | asystentka | Kraków
więcej
Paulina Wantuch | asystentka | Kraków
więcej

Partnerzy jak i pracownicy Kancelarii są autorami wielu publikacji na temat zagadnień prawnych.

Zespół Kancelarii współtworzą osoby pracujące w biurach Kancelarii w Krakowie, Warszawie i Szczecinie.

Z Kancelarią współpracują także niezależni radcowie prawni i adwokaci. Do grona konsultantów Kancelarii należą również renomowani doradcy podatkowi i biegli rewidenci, posiadający wieloletnią praktykę w realizacji usług doradczych.

Autorzy:
 • wszyscy
 • Agata Kaczor
 • Natalia Ogrodniczak
Język wpisu:
 • wszystkie
 • polski
 • angielski
 • niemiecki
Wybierz datę:

/ ostatnie publikacje: /

Nie Tytuł Data dodania Autor
Specustawa w związku z epidemią koronawirusa 17.03.2020
Antykonkurencyjny cel lub skutek porozumienia w kontekście wertykalnego ustalania cen odsprzedaży 15.02.2016
Wstąpienie współmałżonka wspólnika do spółki 20.10.2015
Komentarz Andrzeja Olasia do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 listopada 2014r., sygn. akt II C 1453/13 (uzasadnienie z dnia 27 marca 2015 r) 16.07.2015
Postępowanie odwoławcze w sprawach administracyjnych a zasada ne bis in idem 10.07.2015
Dozwolone ryzyko sportowe we wspinaczce wysokogórskiej 02.06.2015
Prawo pracy: kary porządkowe. 25.05.2015
Czytnik linii papilarnych kontra prawa pracownika? 07.05.2015
Spadek liczby spraw o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone w 2014r. - Czy zmiana przepisów KPC dalej potrzebna? 18.03.2015
Okres wypowiedzenia umowy o pracę w razie przekształceń własnościowych firmy. 18.03.2015
Kiedy można pomniejszyć kwotę wynagrodzenia za pracę wolną od potrąceń? 18.03.2015
Prawo do obrony sprawców wykroczeń 17.03.2015
Posiłki regeneracyjne jako przychód pracowników 17.03.2015
Odrzucenie pozwu grupowego przez sąd nie zamyka "Frankowiczom" drogi do dochodzenia roszczeń przeciw bankowi 13.03.2015
Zakres kontroli sądu w postępowaniu klauzulowym 13.03.2015
Komentarz do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 marca 2015 r., sygn. akt V Ca 751/14 13.03.2015
Zachowanie formalnego podejścia do oceny rabatów stosowanych dominantów oraz deprecjacja testu równie efektywnego konkurenta – glosa do wyroku Sądu z 12.06.2014 r. w sprawie T-286/09, Intel Corp. przeciwko Komisji 13.03.2015
Rynki wyszukiwarek internetowych a zarzut nadużycia pozycji dominującej 13.03.2015
Glosa do wyroku Trybunału z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie C‑209/10 Post Danmark A/S przeciwko Konkurrencerådet 19.01.2015
Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych za szkody na osobie 02.12.2014
Złożenie zeznań przed konsulem jest dobrowolne 28.11.2014
Koszty procesu cywilnego: kiedy i w jakiej wysokości? 14.11.2014
Strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę 22.07.2014
Czy art. 207 § 3 i 6 k.p.c. jest zgodny z Konstytucją? 07.06.2014
Zmiany w systemie kontroli postanowień niedozwolonych w umowach konsumenckich – korzystne dla przedsiębiorców? 03.06.2014
Czy godziny nadliczbowe to relikt XX wieku? 02.03.2014
Szantaż klauzulami 23.09.2013
Wypowiedzenie umowy o pracę nie chroni pracownika przed natychmiastowym zwolnieniem 17.09.2013
Status prokurenta w spółce handlowej 28.08.2013 Natalia Ogrodniczak
Skutki prawne wypowiedzenia zmieniającego dokonanego w formie ustnej 06.08.2013
Prawo zamówień publicznych a możliwość aneksowania umów 01.08.2013
Zmowy przetargowe - narzędzia przeciwdziałania 01.08.2013
Opodatkowanie węglowodorów 22.07.2013
Wypadek w drodze do pracy i z pracy: obowiązki pracodawcy 10.07.2013
Wybrane zadania zarządcy drogi w kształtowaniu i ochronie przestrzeni publicznej 03.07.2013
Zwolnienie pracownika z powodu utraty zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku. 03.07.2013
Odkrywanie ius przez sądy administracyjne w toku 03.07.2013
Skarga pauliańska i wspólnik spółki jawnej 01.07.2013
Zasady rozliczeń między wspólnikami spółki jawnej 17.05.2013
Czy pracownikom przysługują przerwy „na papierosa”? 13.05.2013
Zasiedzenie użytkowania wieczystego 01.04.2013
Prace na urządzeniach przesyłowych a brak zgody właściciela 25.03.2013
Aprobata testu efektywności i odrzucenie warunku niezbędności dla oceny praktyki nożyc cenowych w świetle art. 102 TFUE – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 17.02.2011 r.w sprawie C-52/09 Konkurrensverket v. TeliaSonera 04.11.2012
Ustawa o korytarzach przesyłowych a roszczenia właścicieli nieruchomości 15.09.2012 Agata Kaczor
Wieloetapowość zezwolenia na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko na przykładzie procesu inwestycyjno-budowlanego morskiej elektrowni wiatrowej 05.09.2012
New regulations enabling the offshore wind energy development in Poland: legal analysis 01.09.2012
Służebność przesyłu - roszczenia właścicieli 31.05.2012 Agata Kaczor
Odprawa pieniężna przy zwolnieniach grupowych 27.05.2012
Budynki o zerowym zużyciu energii 27.05.2012
Bariery prawne w procesie inwestycyjno – budowlanym farm wiatrowych typu offshore w Polsce 25.05.2012
pokaż więcej wpisów
powrót do publikacji
Klienci

Stale powiększa się grono naszych Klientów.

Ufają nam wiodące polskie oraz zagraniczne przedsiębiorstwa wielu sektorów i branż. Asystujemy zarówno czołowym światowym korporacjom i instytucjom finansowym jak i organizacjom pozarządowym, a także osobom fizycznym.

Skuteczność, wysoki poziom merytoryczny

oraz nieszablonowe podejście do problemów naszych Klientów znajdują swój wyraz w licznych dowodach uznania i referencjach. Mamy niniejszym zaszczyt powołać się na pisemne rekomendacje, które udostępniamy na życzenie zainteresowanych.

Oto niektóre z firm, które wyraziły swe uznanie dla naszej pracy pisemnymi rekomendacjami:

BP Europa SE

INKO Consulting sp. z o.o.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

MP-Mosty S.A.

NOKIA Poland Sp. z o.o.

PILE Elbud S.A.

PKN ORLEN S.A.

Polski Holding Nieruchomości S.A.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Saint Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.

Samat Polska sp. z o.o.

Schachermayer Polska sp. z o.o.

Shake Group sp. z o.o.

SKANSKA Property Poland Sp. z o.o.

TAURON Dystrybucja S.A.

Terra Casa S.A. (Grupa Kapitałowa TC Forum)

Warszawski Holding Nieruchomości S.A.

Vesuvius Poland sp. z o.o.

 

Kariera

Ciężka praca. Najprościej rzecz ujmując o to chodzi w KKPW.

Od pierwszego dnia jest się w ogniu walki i doświadcza się prawdziwego życia. Bez taryfy ulgowej. Ramię w ramię z liderami biznesu. Ramię w ramię z osobami, których nie stać na prawnika. Zupełnie na poważnie. W zamian proponujemy zaledwie hojne wynagrodzenie.

Co oferujemy
 • studenci prawa
 • absolwenci i aplikanci

Wybitnych studentów prawa zamieniamy w wybitnych prawników.

 

Od studentów oczekujemy przede wszystkim szerokiej wiedzy, niecodziennej inwencji i pełnego zaangażowania. To my zapewniamy to doświadczenie. I gwarantujemy dużą samodzielność, udział w zróżnicowanych projektach i możliwość doskonalenia umiejętności w zespole doświadczonych prawników.

 

Studentów zapraszamy przede wszystkim na praktyki i staże, choć nie wykluczamy także innych form współpracy.

Kancelaria otwarta jest także na współpracę z praktykującymi już prawnikami, aplikantami adwokackimi oraz aplikantami radcowskimi posiadającymi doświadczenie zawodowe zdobyte w toku zatrudnienia w innych firmach, oraz kancelariach prawniczych.

Czego oczekujemy

Od wszystkich osób pragnących nawiązać współpracę z naszą Kancelarią oczekujemy biegłej znajomości co najmniej jednego języka obcego (głównie angielskiego lub niemieckiego), swobody w posługiwaniu się komputerem oraz orientacji zawodowej w kierunku prawa cywilnego i gospodarczego.

Praktyki

W trakcie praktyk i staży w KKPW studenci prawa i młodzi prawnicy wynoszą doświadczenia równe tym jakie zdobywa młody adwokat czy radca prawny. Oferujemy możliwość pracy pod nadzorem doświadczonych specjalistów, a równocześnie samodzielność w podejmowaniu decyzji i ich realizacji.

 

Osoby, których predyspozycje, wiedza i umiejętności zawodowe zostaną wysoko ocenione w trakcie praktyki mogą starać się o podjęcie pracy w Kancelarii.

Rekrutacja

Procesem rekrutacji praktykantów, pracowników i współpracowników kieruje nasz Dział Kadr, do którego drogą pocztową lub elektroniczną na adres kadry@kkpw.pl należy kierować CV wraz z listem motywacyjnym.

 

Kontakt

/sekretariat

kancelaria@kkpw.pl

 

/dyrektor administracyjny

Agnieszka Nowak agnieszka.nowak@kkpw.pl

 

/dział szkoleń

szkolenia@kkpw.pl

/dział kontaktu z mediami

kancelaria@kkpw.pl

 

/dział kadr

kadry@kkpw.pl

 

/dział kredytów frankowych

franki@kkpw.pl

/partnerzy

Agata Kaczor agata.kaczor@kkpw.pl

Janusz Kaczor janusz.kaczor@kkpw.pl

Adam Klimczyk adam.klimczyk@kkpw.pl

Paweł Pucher pawel.pucher@kkpw.pl

Rafał Wypiór rafal.wypior@kkpw.pl

Magdalena Tynkowska magdalena.tynkowska@kkpw.pl

Biura

Kraków

ul. Dietla 50/12
31-039 Kraków, Polska
tel. + 48 12 431 05 99
fax + 48 12 422 52 96

Warszawa

Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa, Polska
tel. + 48 22 424 18 66
fax + 48 22 621 20 37

Szczecin

ul. Bogurodzicy 1/15
70-400 Szczecin, Polska
tel. + 48 91 823 78 68
fax + 48 91 350 95 12

Kraków

więcej

Kraków

ul. Dietla 50/12
31-039 Kraków, Polska
tel. + 48 12 431 05 99
fax + 48 12 422 52 96

wizytówka Vcard

napisz wiadomość: wyślij wiadomość
Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Wystąpił błąd podczas przesyłania wiadomości. Prosimy o kontakt telefoniczny.
zamknij okno

Warszawa

więcej

Warszawa

Al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa, Polska
tel. + 48 22 424 18 66
fax + 48 22 621 20 37

wizytówka Vcard

napisz wiadomość: wyślij wiadomość
Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Wystąpił błąd podczas przesyłania wiadomości. Prosimy o kontakt telefoniczny.
zamknij okno

Szczecin

więcej

Szczecin

ul. Bogurodzicy 1/15
70-400 Szczecin, Polska
tel. + 48 91 823 78 68
fax + 48 91 350 95 12

wizytówka Vcard

napisz wiadomość: wyślij wiadomość
Dziękujemy za przesłanie wiadomości. Wystąpił błąd podczas przesyłania wiadomości. Prosimy o kontakt telefoniczny.
zamknij okno

Witryna KKPW używa plików cookies do zapewnienia Ci maksymalnego komfortu przeglądania. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.