RODO

Polityka prywatności
„Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór – Adwokaci spółka komandytowa”

 

Niniejszy zawiera informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików Cookies przez Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór – Adwokaci Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie (ul. Józefa Dietla 50/12, 31-039 Kraków) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000335342; NIP: 7010199745; REGON: 142019015 (dalej również: „KKPW”). Zakresem niniejszej Polityki objęte jest przetwarzanie danych osobowych następujących kategorii podmiotów:

 1. osób kontaktujących się z KKPW telefonicznie lub mailowo,
 2. kandydatów do pracy w KKPW,
 3. kontrahentów KKPW oraz ich pracowników i współpracowników.

 

Osoby kontaktujące się z KKPW telefonicznie i mailowo

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór – Adwokaci Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie (ul. Józefa Dietla 50/12, 31-039 Kraków). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: kancelaria@kkpw.pl
 2. listownie – pod adresem: ul. Józefa Dietla 50/12, 31-039 Kraków
 3. telefonicznie – pod numerem: + 48 12 431 05 99

II. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe KKPW przetwarza w celu nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes KKPW polegający na możliwości udzielenia odpowiedzi na przekazane przez Państwa zgłoszenie lub zapytanie.

III. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

KKPW przetwarza Państwa dane kontaktowe, które mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu i adres email. Powyższe dane KKPW otrzymuje bezpośrednio od Państwa.

IV. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym KKPW zleciło wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Państwa dane będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie oraz przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w szczególności profilowaniu.

V. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez KKPW przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu,
 2. prawo dostępu do danych,
 3. prawo do sprostowania danych,
 4. prawo do usunięcia danych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Kontrahenci KKPW oraz ich pracownicy i współpracownicy

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór – Adwokaci Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie (ul. Józefa Dietla 50/12, 31-039 Kraków). Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: kancelaria@kkpw.pl
 2. listownie – pod adresem: ul. Józefa Dietla 50/12, 31-039 Kraków
 3. telefonicznie – pod numerem: + 48 12 431 05 99

II. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe KKPW przetwarza w celu wykonywania umów z reprezentowanym przez Państwa kontrahentem oraz w celu przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiedzi na przesłane zapytania oraz utrzymywania relacji związanych z działalnością gospodarczą. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes KKPW polegający na możliwości bieżącego kontaktu z kontrahentami oraz należytego wykonania zawartych z nimi umów.

III. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

KKPW przetwarza Państwa dane obejmujące imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o zakresie obowiązków. Powyższe dane KKPW otrzymuje bezpośrednio od Państwa lub od kontrahentów, których Państwo reprezentują.

IV. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym KKPW zleciło wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Dane osobowe przetwarzane są przez okres wykonania umowy łączącej KKPW z jej kontrahentem oraz przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń z niej wynikających.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania umowy łączącej KKPW z Kontrahentem. Dodatkowo informujemy, że Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym w szczególności profilowaniu.

V. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez KKPW przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu,
 2. prawo dostępu do danych,
 3. prawo do sprostowania danych,
 4. prawo do usunięcia danych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Zasady korzystania z plików Cookies na stronie KKPW

 

 1. KKPW na stronie internetowej http://kkpw.pl wykorzystuje pliki Cookies i podobne technologie w szczególności po to, by usprawnić działanie strony, dostosować stronę do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych.
 2. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis i zapisywane na Państwa urządzeniach, w których przechowywane są informacje wykorzystywane na odwiedzanych przez Państwa stronach. KKPW wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
 3. Przeglądarki służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących plików Cookies mogą Państwo dokonać w każdym czasie. Ustawienia te mogą zostać przez Państwa zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych.
 4. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej, takich jak między innymi: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome oraz Opera.
 5. KKPW informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Administratora.