Pro bono

Prawo potrafi zmieniać rzeczywistość na lepsze.

 

Prawnicy KKPW od lat wykorzystują swoje walory i doświadczenie w ramach odpowiedzialnej działalności społecznej, niezorientowanej na zysk.

 

Wszyscy prawnicy naszej Kancelarii zaangażowani są w projekty pro bono, co stwarza możliwości praktykowania prawa w najszerszym zakresie, i równocześnie na najwyższym poziomie.

 

Stale zachęcamy naszych pracowników do partycypowania w działalności pro bono i w ten sposób podnoszenia swoich kwalifikacji oraz weryfikowania ich w skomplikowanych, i nieraz bolesnych, sytuacjach ludzi ubogich lub ciężko doświadczonych przez los.

 

W naszej pracy niemal co dzień spotykamy się z osobami, których nie stać na niezbędną profesjonalną pomoc prawnika. Wiemy, że praca dla potrzebujących po pierwsze spełnia społeczne oczekiwania wobec naszej profesji, a po drugie daje nam możliwość wykorzystania kwalifikacji i doświadczenia w sytuacjach niedostępnych dla ‘prawników korporacji’.

 

KKPW oferuje ciekawe i wymagające projekty pro bono, których profil, charakter i wyjątkowość sprawiają, że każdy prawnik może w sposób zrównoważony rozwijać swoje kwalifikacje. Praca pro bono zapewnia doświadczenia niepowtarzalne, wolne od odtwórczości i przyziemności. Pozwala na wyrażenie silnej indywidualności prawnika oraz na wykazanie twórczego charakteru jego intelektu, co przy doradztwie prawnym na rzecz tradycyjnych klientów nie zawsze jest możliwe.

 

Młodym prawnikom przy prowadzeniu spraw pro bono zostawiamy dużą autonomię w podejmowaniu decyzji. Z doświadczenia wiemy bowiem, że tacy prawnicy często są sfrustrowani przepaścią pomiędzy poziomem i rodzajem spraw im powierzanych, a doświadczeniem i poziomem ekspertyzy, które winni zaprezentować by rozwijać karierę. Naszym zdaniem doskonałym sposobem na pokonanie tej przepaści są właśnie projekty pro bono, które pozwalają naszym prawnikom na większą niezależność i, co nieraz jest najważniejsze, stwarzają okazję do bezpośredniego kontaktu z klientem. W dobie nowoczesnych technologii, presji czasu i wąskich specjalizacji kultura pro bono stanowi po prostu spoiwo zbliżające do siebie naszych prawników.

 

Z kolei szczególnie uzdolnieni studenci prawa korzystają z naszego programu stypendialnego. Jest on skierowany do tych których charakteryzuje silna osobowość, pasja i pomysł na życie.

 

Po prostu osiągnęliśmy sukces i chcemy się nim dzielić.

Stypendium

Postanowiliśmy wspierać szczególnie uzdolnionych i wszechstronnych studentów prawa.

 

Nasza Kancelaria ufundowała Stypendium dla studentów krakowskich i warszawskich wydziałów prawa.

 

Stypendium do niczego nie zobowiązuje. Przyznawane jest w oparciu o zróżnicowane kryteria, które mają nam pomóc wybrać studenta z silną osobowością, z pomysłem na życie, z barwną wyobraźnią i z pasją.

 

Od naszych Stypendystów tylko nieśmiało oczekujemy, że w przyszłości, gdy będą już cenionymi fachowcami, członkami gabinetów, Komisji Europejskiej czy noblistami, po prostu nie zapomną napisać do nas kilku ciepłych słów.

Pliki do pobrania:
Nr Tytuł Data dodania
1 Regulamin stypendium 12.10.2015
2 Formularz 12.10.2015